Неговање мултикултуралности - специфичност и понос школе

 

 

1. децембар 2017. године

 У посети Основној школи “Моша Пијаде” из Иванова

 

Једно од најспецифичнијих места у Јужном Банату по неговању мултикулуралности и вишејезичности је село Иваново, удаљено око 20 км од Панчева. Богатство суживота припадника више од 10 националних заједница рефлектује и Основна школа “Моша Пијаде”.

Према речима директорке Сање Симић Мијатовић, у школској 2017/2018-тој години, ову школу похађа 70 ученика, односно девет предшколаца и 61 ученик у 8 одељења.

Настава се изводи на српском језику, али с обзиром на етнички састав овог места, где већину становништва чине припадници мађарске и бугарске националне мањине, у школи се изучавају и бугарски, односно мађарски језик са елементима националне културе, као два изборна предмета.

У овој школској години за учење мађарског језика се определило 33 ученика, а 14 за учење бугарског.

С обзиром на то да су то мале групе ученика а да Министарство, према Правилнику о ценама услуга, признаје групу са најмање 15 ученика, у овој школи су за потребе учења матерњег језика формиране мешовите групе различитих разреда.

За бугарски језик формирана је једна група за све ученике од 1. до 8. разреда.

За ученике који су се определили за учење мађарског језика са елементима националне културе формиране су три групе, и то две групе за ученике нижих разреда и једна група за ученике од 5. до 8. разреда.

„Сам назив ових предмета, матерњи језик са елементима националне културе, упућује на то да сем учења језика, граматике и лексике, велика важност се придаје и томе да децу учимо и неговању културе тог народа, односно националних заједница које живе овде“, каже директорка Сања Симић Мијатовић.

Она каже да се због великог броја мешовитих бракова, матерњи језик националних мањина све мање говори у породици и да је због тога школа та која поклања велику пажњу неговању ових језика.

Симић Марјановић мисли да је породица та која треба да инсистира од самог рођења детета на учењу језика, како би им било лакше да наставе са учењем језика у школи.

„Постоје и случајеви где, на пример, деца српске националности уче мађарски или бугарски језик, што указује на висок степен толеранције и жеље да једни другима буду што ближе и на такав начин“, рекла је директорка.

Будући да у Иванову има око 1000 ученика, према речима директорке, школа је и највећи ресурс ове средине, те је она и носилац готово свих активности. Велику помоћ и подршку ова школа има од удружења у селу,  Удружења банатских Бугара “Иваново-Банат” и Мађарског културно-уметничког друштва “Боназ Шандор”, али и Дома културе “Жарко Зрењанин” као и од чланова Скупштине Месне заједнице из Иванова.

 

Валентин Мик

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Текст је настао у оквиру пројекта о образовању на језицима националних мањина. Пројекат је суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања.Ставови изнети у подржаном пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.