Тржиште одлучује о увођењу нових образовних профила

5. децембар 2017. године

Економско-трговинска школа “Доситеј Обрадовић” из Алибунара једина је стручна средња школа у Србији у којој се настава одвија на румунском језику. Настава на овом језику уведена је десет година након оснивања школе (1974/75).

 

Пратећи потребе локалне привреде 1988. године оформљено је одељење трговаца, а 1999/2000. уписано је и прво одељење угоститељског смера. У међувремену у школи су отварани нови образовни профили, док су неки гашени, у зависности од понуде и потражње на тржишту рада.

О томе какво је тренутно стање у овој школи говорио нам је директор Саша Лекић, који је на овој дужности од краја прошле школске године. Лекић каже да се у ову школу уписјуе све мањи борј ученика, што се највише осећа када је реч о одељењу на румунком језику, које је ове школске године уписало једва 10 ученика. Неки од разлога због којих се уписује све мањи број ученика, како каже Лекић, су низак наталитет, али и непостојање адекватног превоза, односно аутобуских веза са другим општинама одакле су ранијих година деца долазила у Алибунар. Од ове школске године „број одељења се смањио на 15, па се целокупна настава одвија у једној смени, ђацима предаје 40 наставника“ , објашњава Лекић и додаје да у последњих десетак година деца која су завршила економске профиле теже проналазе посао.

„Ту нема никакве разлике, ако је дете завршило школовање на српском или румунском језику“, рекао је Лекић.

У школи размишњају и о увођењу образовних профила који су у складу са захтевима тржишта, а везани су за пољопривреду, занате и информационе технологије.

Менаџмент школе планира да уради анализу исплативости и потреба за одређеним профилима и да донесе стратегију за наредни период.

Ове промене профила односиће се и на ђаке који наставу похађају на српском, али и на румунском језику.

„Школа сарађује са сродним установама у окружењу, као и са Универзитетом „Василе Голдиш“ из Арада (Румунија) и са средњим школама из Вишеграда и Фоче (БиХ).

Активно учествује у организацији скоро свих општинских активности везаних за екологију, културу, забаву, спорт као и у организацији хуманитарних акција“, каже Лекић.

Валентин Мик

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Текст је настао у оквиру пројекта о образовању на језицима националних мањина. Пројекат је суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања.Ставови изнети у подржаном пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.