Добро дошли на портал Комшијске новости

Удружење новинара Србије и Центар за унапређење интеркултуралног дијалогa "In medias res" основали су сајт Комшијске новости, једини сајт и медиј који објављује текстове из мањинских медија на српском језику и преноси текстове из мањинских штампаних медија који немају онлајн издање.
Циљ оснивања сајта јесте подршка остваривању права националних мањина на информисање, као и помоћ и дистрибуција садржаја штампаних медија на језицима националних мањина.

Најновије вести
Све вести
Интервјуи
Сви интервјуи
Конкурси
Прес Клипинг
Инфо Киоск