Нацрт Стратегијe за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2015. до 2025. године