Недостају уџбеници на бугарском језику

1. децембар 2017. године

Ученици  који  наставу  слушају  на  бугарском  језику,  како  за  Комшијске  новости  каже  директор  Гимназије  Антон  Тончев,  имају  проблема  са  уџбеницима.  Тончев  истиче  да  су  штампана  само  четири  уџбеника  на  бугарском  језику,  а  потребно  је  педесетак  од  1.  до  4.  разреда.

Тончев  каже  да  о  избору  језика  на  ком  ће  ученици  слушат и наставу  заједно  одлучују  родитељи  и  деца.  По  последњем  попису  из  2002.  године  на  подручју  општине  Босилеград  живи  нешто  више  од  70  одсто  припадника   бугарске  националности,  али  је  њихов  број  далеко  већи.  Имајући  то  на  уму   и  број  ученика  који  би  наставу  похађао  на  бугарском  језику  био  би  сразмерно  већи  етничкој  припадности  да и ма  уџбеника  на  бугарском.  То,   додаје  Тончев,  није  само  његов  став,  већ  и  став  родитеља.

Тончев  додаје  да  је  приликом  доношења  одлуке  о  отварању  одељења  на  бугарском  језику  са  Министарством  просвете  и  Заводом  за  уџбенике   договорено  да  Гимназија  сама  нађе  преводиоце  за  уџбенике.  Гимназија  је  у  сарадњи  са  Националним  саветом  Бугара  у  Републици  Србији  прве  године   превела  седам  уџбеника,  од  којих  три  још  увек  нису  одштампана.  Један  од  разлога  зашто  је  то  тако  је  и  став  Комисије  за  образовање  при   Националном  савету  Бугара  да  се  најпре  одштампају  уџбеници  на  бугарском  за  основне  школе  на  подручју  општина  Босилеград  и  Димитровград.   Међутим,  и  ту  има  проблема,  јер  још  увек  нема  уџбеника  на  бугарском  за  7.  и  8.  разред.

 

Антон Тончев, фото: Фотографска секција Гимназије Босилеград


Поред  тога  што  нема  уџбеника,  нема  ни  дневника  рада  и  сведочанстава  на  бугарском  језику.  Гимназија  не  може  да  их  сама  штампа,  јер  морају  да  буду  униформни,  пошто  су  потребни  и  димитровградској  Гимназији  „Свети  Кирило  и  Методије“.  Зато  ове  две  гимназије  морају  заједно  да  наступе  и  реше  проблем  дневника  рада  и  сведочанстава  са  Министарством  просвете,  које  по  закону  сноси  трошкове  штампања  ових  докумената.

Наставу  и  на  српском  и   на  бугарском  језику  изводи  26  од  укупно  27   професора  Гимназије.  Они  су  2014.  године,  кад  је  почела  и  настава  на  бугарском,  прошли  петнаестодневни  семинар  који  је  организован  са  Институтом  за  стране  језике  при  Софијском  универзитету.  Након  тога  Софијски  универзитет  им  је  издао  сертификате  о  оспособљености  за  држање  наставе  на  бугарском  језику.

Одељења  Гимназије  која  наставу  похађају  на  бугарском  језику  седмично  као  посебне  предмете  имају  четири  часа  бугарског  и  два  часа  српског  језика.  Одељења  у  којима  се  настава  изводи  на  српском  језику  седмично   имају  четири  часа  српског  и  два  часа  бугарског  језика.  И  једни  и  други  немају  проблема  са  уписом  на  студије,  било  да  се  уписују  на  факултете  у   Србији  или  Бугарској.

Гимназија  периодично  издаје  „Наш лист“,  који  садржи  прилоге  и  на  српском  и  на  бугарском  језику.  „Наш  лист“  бележи  све  активности  Гимназије  између  два  броја,  и  успехе  ученика  на  значајним  такмичењима.  Лист  доноси  и  интервјуе   са  професорима,  у  којима  се  говори  о  њиховим резултатима  рада  са  секцијама  или  спортским  екипама.  У  јубиларном  броју,  објављеном  2016.  поводом  обележавања  седамдесетпетогодишњице  Гимназије,  представљен  је  и  историјат  ове  образовне  установе  илустрован  старим  сачуваним  фотографијама.

Гимназија  је  отворена ратне  1941.  године  и  до  1959.  године  настава  је  извођена  само  на  бугарском  језику,  а  од  1959.  до  2014.  године  само  на  српском  језику.  Гимназија  данас  има  207  ученика.  Последњих  година  број  ученика  се  није  значајније  мењао.

И  основна  школа  двојезична

У  Босилеграду  постоји  само  једна  основна  школа  („Георги Димитров“)   којој,  као  истурена  одељења,  припадају  све  четвороразредне  и   осморазредне  основне  школе  са  подручја  општине.  До  1987.  године  настава  у  овим  школама  извођена  је  само  на  бугарском  језику,  а  од  1987.  до  2004.  само  на  српском.  У  последњих  13  година  настава  се  изводи  двојезично,  и  на  српском  и  на  бугарском  језику,  у  одвојеним  одељењима.  О  томе  да  ли   ће  деца  наставу  слушати  на  српском  или  на  бугарском  такође  одлучују  родитељи.

 

Фото: Фотографска секција Гимназије Босилеград


Текст  је  настао  у  оквиру  пројекта  о  образовању  на  језицима  националних  мањина.  Пројекат  је  суфинансиран  из  буџета  Републике  Србије  –  Министарства  културе  и  информисања  уз  обавезну  напомену  „Ставови  изнети  у  подржаном  пројекту  нужно  не  изражавају  ставове  органа  који  је  доделио  средства“.