Јавни позив незапосленима ромске националности за доделу субвенције за самозапошљавање у 2015. години

8. 4. 2015. године

 

На основу члана 43, став 1, тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 53 Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15) Национална служба за запошљавање расписује Јавни позив незапосленима ромске националности за доделу субвенције за самозапошљавање у 2015. години.

Више информација о Јавном позиву можете пронаћи овде.