Суфинансирање пројеката у области заштите нематеријалног културног наслеђа

18. 4. 2016. године

 

 

Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области заштите нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2016. години

I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансираће у 2016. години средствима у износу од 5.000.000,00 динара (словима: петмилионадинара и 00/100)

•       програме и пројекте у области савременог уметничког стваралаштва националних мањина – националних заједница у АП Војводини који се односе на:
– књижевно стваралаштво (манифестације, фестивали, награде, колоније);
– аматерско позоришно стваралаштво и интерпретацију, репертоарни програм аматерских позоришта на језицима националних мањина – националних заједница (позоришне представе, радионице, фестивали, награде);
– музичко и музичко-сценско стваралаштво и плес (снимање ауторског материјала, концерти, радионице, фестивали, плес);
– ликовно, примењено и мултимедијално стваралаштво (изложбе, колоније, радионице);
– програми гостовања у земљи и иностранству;
– награде за значајна остварења у области уметности.

•       програме и пројекте са циљем заштите, неговања и презентације нематеријалног културног наслеђа националних мањина – националних заједница АП Војводине, који се односе на области: изворни народни плес, изворне народне песме и музику, народне обичаје и веровања и старе народне занате
– очување, развој и подстицање неговања традиционалне народне културе,
– фестивали и такмичења од изузетног значаја за очување посебности националних мањина – националних заједница на територији АП Војводине,
– прикупљање података на терену, истраживање, документовање, издавање брошура, каталога,
– стварање услова за рад фолклорних ансамбала, изворних народних оркестара и певачких група, радионица старих народних заната (израда народних ношњи, набавка и поправка традиционалних инструмената, набавка основних сировина и опреме за рад радионица старих народних заната),
– стварање, презентација и промовисање нових садржаја заснованих на заштити културног наслеђа (израда нових кореографија за фолклорне ансамбле, издавање ЦД-а са изворном народном музиком, гостовања и сл.),
– изложбе, конкурсне изложбе и такмичења рукотворина старих народних заната (припрема и пропратни рад),
– унапређење квалитета презентације традиционалног народног стваралаштва кроз едукацију (стручни семинари, курсеви, летњи кампови, радионице),


Правилник се може преузети са интернет странице Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање www.kultura.vojvodina.gov.rs