Позив за пријаву пројеката чији је циљ сузбијање говора мржње и представљање различитости

Извор: НУНС, Аутор: Reporting Diversiti Netvork 

Reporting Diversiti Netvork 2.0 расписао је позив за пријаву пројеката који имају за циљ сузбијање говора мржње и побољшање представљања различитости

Позив је отворен као део пројекта Reporting Diversity Network 2.0 и успостављен је са циљем да се ефикасно утиче на медијско представљање етничке припадности, вере и пола на Западном Балкану. RDN 2.0 има за циљ да активира улогу цивилног друштва у супротстављању наративима поделе и њиховој замени преко потребним позитивним дискурсом који доприноси вредности добросуседских односа и поштовању друштвене различитости. 

Општи циљ позива за подношење предлога пројеката је повећање ефикасности ОЦД у интеракцији са медијима како би се смањило одржавање стереотипа и негативних слика о другима. 

Остале детаље конкурса можете пронаћи на следећем линку.